Fasadebelysning

Tradisjonelt har utelys stort sett vært en en lampe med en åpen lyskilde plassert ved siden av inngangsdøren. Utendørs belysning er heldigvis så utrolig mye mer. I dette boligtipset tar vi for oss litt om hvorfor og hvordan vi belyser selve fasaden på boligen din.

Hvorfor belyse fasaden?

God utendørs belysnng handler mye om at det skal være hyggelig å komme hjem. I mørket vil en riktig belyst bolig fremstå som koselig, i motsetning til en bolig nesten uten lys som kan fremstå som en grå, litt småskummel skygge.

Ved å investere i belysning på fasaden vil arketektoniske detaljer også være synlig i mørket. Det vil være lettere å orientere seg på vei inn til boligen og veien fra bilen til inngangsdøren vil være triveligere både for deg og dine gjester. Samtidig oppnår du at boligen blir mindre utsatt for hærverk og innbrudd da det er lettere å se hva som foregår på utsiden. Risikoen for å bli oppdaget blir større.

En annen ting som ogsåer viktig er inntrykket belysningen gir den dagen du skal selge boligen. Lys er virkelig med på å heve inntrykket som potensielle kjøpere får av boligen din, og dermed øker sannsynligheten for at de får lyst å by på akkurat din bolig. Fasadebelysing kan dermed være med på å heve verdien på din bolig.

Kort oppsummert gir en opplyst fasade et triveligere og mer sikkert bomiljø.

Hvordan belyse fasaden?

Det første en bør ta utgangspunkt i er hvilke punkter som skal belyses. Hvilke detaljer du ønsker å fremheve. Bruk flere punkter og reduser heller styrken på hvert enkelt lys. LED lys med god kvalitet på mellom 1-9W gir gode resultater.

For å belyse en fasade er det hovedsaklig tre typer lys som alene eller i kombinasjon gir de beste resultatene.

Opp/nedlys

er noe som blir brukt mer og mer i dag. Spesielt på nye funkisboliger leveres det mye av denne typen lys. Disse er spesielt godt egnet på siden av inngangsdører, gjerne i kombinasjon med downligts. I tillegg kan de også brukes for å markere hjørnene på huset

Downlights

i gesims er kanskje den enkleste måten å belyse en fasade på. Det skal mye til før denne formen for belysning blir feil. Tenk på at du ikke skal overdrive. Utendørs trenger man ofte litt mindre lys for å oppnå ønsket effekt enn man gjør innendørs.

Lyskomponenter anbefaler: Halers H2, IP68. Les mer s. 65 >

Nedfelte lamper

i bakken er en litt utradisjonell, men spennende løsning. De vil fungere som en motsatt downlight. Disse lampene gjør at gesimser og andre detaljer som stikker ut fra fasaden får lys fra undersiden. Dermed kommer disse frem på en fremragende måte. Ved å kombinere med downlights får du et veldig lyst og stilig miljø.

Lyskomponenter

Utvikling: Monsternett | Design: Pion