Elsikkerhet i hjemmet

Elsikkerhet

Drar du ut kontakten til TV og PC i tordenvær? Overspenningsskader på strømnettet kan oppstå umiddelbart, eller overspenninger kan medføre skader som oppdages lenge etterpå. Dette kan føre til brann, ødelagt fryser, havarert TV og datautstyr. Du kan enkelt øke sikkerheten ved å få montert overspenningsvern. Mange forsikringsselskaper gir dessuten rabatt på forsikringen når slikt vern er installert.

Strøm på avveie kan være en dødsfelle. Elektrisitet kan ikke høres, synes eller luktes noe som gjør at vi ikke blir advart om strømmen er på ville veier. Våre elektriske artikler kan da bli livsfarlige uten at man vet det.

Ett tiltak for å redusere faremomentet vesentlig er å montere jordfeilbryter foran kursene i boligen. Jordfeilbryteren vil oppdage om det er strøm som lekker i anlegget og selv koble ut strømmen slik at ingen kommer til skade.

Foreta en elkontroll, før skaden oppstår. Over 50 prosent av brannene som oppstår i Norge i dag kan ha en elektrisk årsak. Og det anbefales av forsikringsselskap å foreta en jevnlig kontroll av det elektriske anlegget. Våre kontrollører er sertifiserte, og godkjente av Veritas.


Utvikling: Monsternett | Design: Pion