Internkontroll

Gjelder dette meg?

Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter. Den kan også gjelde for enmannsbedrifter. Forskriften gjelder også dersom dine produkter eller tjenester kan skade kunder eller brukere. Den gjelder ikke for privatpersoner eller forbrukere.

Kort fortalt:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift.

Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Alle som har en virksomhet som omfattes av bl.a. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4), må ha et fungerende Internkontrollsystem. Les mer om dette hos Arbeidstilsynet.

Som medlem av ElProffen har vi tilgang til et webbasert system for Internkontroll på elektroinstallasjoner, og hjelper deg med å lage et system som passer din bedrift. Vi utfører hovedkontrollen og lager egensjekklister som bedriften kan kontrollere etter selv. Dette systemet kan du også få tilgang til via nettet eller ved å klikke på linken til ElProffens Extranett. Du må videre logge deg på med brukernavn og passord som vi lager for deg. Systemet vil automatisk varsle når det er tid for ny kontroll ihht rutinene.


Utvikling: Monsternett | Design: Pion